آرشیو ماهانه - آبان 1397

بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و هیات همراه از واحد صنعتی مهراس کویر

بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی جناب آقای مهندس رکنی و هیات همراه از واحد...