آرشیو ماهانه - آذر 1396

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

همکاری مهراس کویر و غرفه صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های استان

همکاری شرکت مهراس کویر با غرفه اداره صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی، در...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی تهران | mehraskavir

حضور شرکت مهراس کویر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

حضور نمایندگان و مدیران ارشد شرکت مهراس کویر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در سال 95، در ادامه تصاویر...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

حضور شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان

حضور نمایندگان شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی، در ادامه تصویر لوح تقدیر اهدایی...