اخبار و مقالات

اولین تور صنعتی کارخانه مهراس کویر

اولین تور صنعتی کارخانه مهراس کویر و میزبانی از ریاست و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/08/Vid-20220827-224125-697779.m4v

بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عراق

حضور در بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عراق 3 الی 5 خردادماه 1401 محل نمایشگاه بین المللی اربیل عراق

دیدار فعالان اقتصادی استان با استاندار خراسان جنوبی

بخش کامل سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت مهراس کویر در دیدار فعالان اقتصادی استان با استاندار خراسان جنوبی https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/05/Vid-20220427-123135-740.m4v