نمایشگاه ها و همایش ها

حضور نماینده فروش شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه بین المللی برق استان یزد

حضور نماینده فروش محصولات شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک و انرژی های نوین، دوم الی...

مهراس کویر گروه کار نمونه استانی در سال 96 گردید

بیست و نهمین جشنواره تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه در سال 96 با حضور استاندار، نماینده...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

همکاری مهراس کویر و غرفه صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های استان

همکاری شرکت مهراس کویر با غرفه اداره صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی، در...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

حضور شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان

حضور نمایندگان شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی، در ادامه تصویر لوح تقدیر اهدایی...