نویسنده - واحد روابط عمومی مهراس کویر

دیدار فعالان اقتصادی استان با استاندار خراسان جنوبی

بخش کامل سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت مهراس کویر در دیدار فعالان اقتصادی استان با استاندار خراسان جنوبی https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/05/Vid-20220427-123135-740.m4v

تست های میدانی فراتر از استاندارد محصولات شرکت مهراس کویر

تست های میدانی و فراتر از استاندارد محصولات تولیدی شرکت مهراس کویر           "کیفیت رمز ماندگاری" https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/03/final_mehras_11_1-2.mp4    

مستند کارآفرینان جوان در شبکه پنج

مستند کار آفرینان جوان در شبکه 5 سیما با حضور مدیرعامل محترم شرکت مهراس کویر https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/03/shabake-5_x264_1-1.mp4