نویسنده - واحد روابط عمومی مهراس کویر

اطلاعات تکمیلی محصولات و تاییدیه ها

کاتالوگ محصولات تولیدی شرکت مهراس کویر کاتالوگ   استانداردها استاندارد 11215 استاندارد 9118 استاندارد 9119   گواهینامه فنی مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی گواهینامه فنی مرکز...

دیدار فعالان اقتصادی استان با استاندار خراسان جنوبی

بخش کامل سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت مهراس کویر در دیدار فعالان اقتصادی استان با استاندار خراسان جنوبی https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/05/Vid-20220427-123135-740.m4v

تست های میدانی فراتر از استاندارد محصولات شرکت مهراس کویر

تست های میدانی و فراتر از استاندارد محصولات تولیدی شرکت مهراس کویر           "کیفیت رمز ماندگاری" https://mehraskavir.com/wp-content/uploads/2022/03/final_mehras_11_1-2.mp4