برچسب- نمایشگاه بیرجند

مهراس کویر واحد نمونه ایمنی و بهداشت استان در سال ۱۳۹۶

رشد توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای مدیون تلاش، دانش و تخصص انسان های متعهدی است که خالصانه...

مهراس کویر گروه کار نمونه استانی در سال ۹۶ گردید

بیست و نهمین جشنواره تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه در سال 96 با حضور استاندار،...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

همکاری مهراس کویر و غرفه صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های استان

همکاری شرکت مهراس کویر با غرفه اداره صنعت و معدن در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی،...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی تهران | mehraskavir

حضور شرکت مهراس کویر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

حضور نمایندگان و مدیران ارشد شرکت مهراس کویر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران در سال 95، در ادامه...

مهراس کویر | نمایشگاه بین المللی بیرجند | mehraskavir

حضور شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان

حضور نمایندگان شرکت مهراس کویر در دومین نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان خراسان جنوبی، در ادامه تصویر لوح تقدیر...