برچسب- زمستان یورت

مهراس کویر - مراسم یادبود معدنکاران "زمستان یورت"

ابراز همدردی شرکت مهراس کویر با معدنکاران “زمستان یورت”

پس از حادثه غم انگیز درگذشت معدنکاران "زمستان یورت" آزادشهر استان گلستان؛ مجلس یابود هفتمین روز این حاثه در تاریخ 1396/02/12...